1. My slide caption text
  2. My slide caption text
  3. My slide caption text

Plants by Family

Scientific Name Synonym Family
Diospyros MONTANA Roxb. Var. CORDIFOLIA (Roxb.) Heirn. Diospyros bracteata Roxb.
Diospyros cordifolia Roxb.
Diospyros microcarpa Span.
Diospyros punctata Decne.
Ebenaceae